Podatnik wskaże płatnikowi beneficjenta 1 proc. podatku, Opinia ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zaopiniował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiający podatnikom rozliczającym się za pośrednictwem płatnika (organu rentowego) wskazania organizacji pożytku publicznego, gdzie chcą przekazać 1 proc. podatku.

Środowisko rzemiosła w pełni popiera zaproponowane rozwiązanie, sugeruje także, że uprawnienia do wskazania beneficjenta 1 proc. podatku powinno przysługiwać również zakładom pracy sporządzającym zeznania za pracowników.

Pełna treść dokumentu w załączniku: