Podatki.pl: Postulaty ZRP do komisji „Przyjazne Państwo”

„Związek Rzemiosła Polskiego – podobnie jak inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców – zgłosił sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” własne propozycje zmiany przepisów, które obecnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. ZRP postuluje m.in. zniesienie obowiązku posiadania rachunku firmowego przez małe firmy.” – podaje portal podatki.pl

„Według Związku Rzemiosła Polskiego posiadanie rachunku firmowego wyłącznie do obsługi działalności gospodarczej nie ma żadnego uzasadnienia w przypadku firm, które prowadzą działalność w niewielkich rozmiarach i otrzymują zapłatę za swoje usługi i towary bez pośrednictwa rachunku bankowego.”

„ZRP namawia, by osoby fizyczne będące przedsiębiorcami mogły realizować obowiązek zapłaty podatków (i składek na ubezpieczenia społeczne) za pośrednictwem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.”

„Związek proponuje również, by kwota graniczna 800 tys. euro określająca roczne obroty „małego podatnika” została odniesiona do wartości sprzedaży netto (bez VAT). Byłaby to kwota zbieżna z wysokością limitu ustalonego w ustawie o rachunkowości, obligującą podatników (osoby fizyczne) do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecne zróżnicowanie kwot limitów – według ZRP – może tylko powodować niepotrzebne pomyłki. Na zmianie skorzystałaby większa grupa podatników zainteresowanych kasową metodą rozliczeń VAT, czy jednorazową amortyzacją w podatku dochodowym.”