Podatki.pl: Małe firmy mogą uczestniczyć w PPP jako podwykonawcy

„Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda uwagi do projektu nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). ZRP dobrze ocenia propozycje nowych rozwiązań prawnych dla wspólnych inwestycji podmiotów publicznych i firm, podkreśla jednak, że mali przedsiębiorcy mogą brać w nich udział co najwyżej jako podwykonawcy.”- informuje portal podatki.pl

„– Pozytywnie oceniamy możliwość inwestowania przez przedsiębiorcę prywatnego własnych środków w przedsięwzięcie publiczne, na którego powstanie i eksploatację ma on wpływ – napisał w stanowisku przesłanym wiceministrowi Adamowi Szejnfeldowi prezes ZRP Jerzy Bartnik.”

”Firmy rzemieślnicze mogą się jednak zaangażować w te projekty w fazie realizacji, tj. jako podwykonawcy – ocenia Jerzy Bartnik. To szansa na rozwój dla mniejszych firm.”