Podatki.pl: Firmy zatrudniające 500 osób nie powinny być zaliczane do MSP

„Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny pomysłowi zaliczenia do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) firm, które zatrudniają do 500 pracowników. To jedna z uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki w ramach konsultacji projektu europejskiej karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act).”- czytamy w portalu podatki.pl

„Związek przypomina, że mikroprzedsiębiorstwa stanowią w UE ponad 90 proc. ogólnej liczby firm. Zdaniem rzemieślników już teraz wsparcie dla małych firm jest trudno dostępne, w związku z czym nie stanowią one w Polsce siły pobudzającej rozwój gospodarki, a także są znacznie mniej skuteczne w ubieganiu się o środki unijne.”

„ZRP opowiada się za wprowadzeniem ułatwień dla najmniejszych firm, m.in. za uzależnieniem wymagań prawnych stawianych przedsiębiorstwom od ich wielkości, zagwarantowaniem najmniejszym firmom prawa korzystania z ryczałtowych form opodatkowania, podwyższeniem kwoty, od której obowiązuje stosowanie prawa zamówień publicznych, do 20 tys. euro, ułatwieniem dostępu do źródeł finansowania działalności.”