Po spotkaniu w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

W dniu 26 marca 2019 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w kontekście  obrotu towarowego i procedur celnych.  Komisja Europejska zgodziła się przesunąć termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej  na 22 maja 2019 r. pod warunkiem, że najpóźniej do 29 marca br. Izba Gmin zatwierdzi umowę o wyjściu Wielkiej  Brytanii. W razie nieprzyjęcia tej umowy, Wielka Brytania będzie miała czas do 12 kwietnia 2019 r., aby zdecydować się na brexit bez umowy, albo na przedłużenie swego członkostwa w UE. Jeśli  jednak dojdzie do bezumownego brexitu, to Wielka Brytania stanie się państwem trzecim i zaczną obowiązywać kontrole w zakresie ceł, norm sanitarnych i fitosanitarnych, do których firmy eksportujące powinny się przygotować. Działania konieczne do utrzymania obrotu towarowego to rejestracja numeru EORI, obsługa procedur celnych we własnym zakresie lub zlecenie stronie trzeciej, zapoznanie się ze stawkami należności  celnych lub z ulgami celnymi.

Więcej informacji na temat procedur celnych, zmian legislacyjnych, rejestracji EORI na stronie rządowej Wielkiej Brytanii:  https://bit.ly/2TYcAVx