Planowane konkursy dla MŚP

Na wsparcie przedsiębiorców w Programie Innowacyjna Gospodarka w 2013 r. przeznaczono kwotę blisko 2,06 mld zł. Od początku 2013 roku uruchomiono 8 naborów dla sektora MŚP. W planowanych naborach, przedsiębiorcy mogą ubiegać się jeszcze o wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu, udział w programach promocji,  e-biznes  oraz  o pożyczki. Do rozdysponowania w tegorocznych konkursach pozostało jeszcze ok. 525 mln zł.

W 2013 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą jeszcze liczyć na dofinansowanie w ramach 6 działań. Wsparcie będzie można otrzymać:
•    w formie pożyczki na realizację przedsięwzięć mikro- i małych przedsiębiorców o charakterze innowacyjnym (pilotaż w ramach 3. priorytetu Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji). Planuje się, że ogłoszenie naboru nastąpi 18 czerwca br. a alokacja wyniesie ok. 50 mln zł;
•    na wdrożenie sporządzonego planu rozwoju eksportu (działanie 6.1 Paszport do eksportu). Planowana alokacja wyniesie ok. 100 mln zł;
•    na udział przedsiębiorców w branżowych i ogólnych programach promocji, umożliwiających wykreowanie polskich specjalności eksportowych oraz promowanie polskiej gospodarki w trakcie imprez promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą (poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, nie dłużej niż do 30 czerwca.
•    na realizację projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie e-usługi (działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej). Trzeci i ostatni konkurs w ramach działania 8.1 POIG planowany jest w terminie 8-19 lipca (ogłoszenie 24 czerwca 2013 r.), a przewidziana alokacja to ok. 100 mln zł.
Więcej: LINK