Płaca minimalna: wzrost o 100 zł

Rząd przyjął dziś propozycję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wzrostu płacy minimalnej o 100 zł. W 2016 roku miałaby ona wynieść 1850 zł – czytamy na stronie resortu pracy.

 – Gdy bezrobocie spada, praca przestaje być celem samym w sobie. Polacy oczekują pensji, która umożliwi utrzymanie rodziny na godnym poziomie, da poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Dlatego wspierając tworzenie miejsc pracy, nie możemy zapominać o ich jakości. Nasza propozycja wysokości płacy minimalnej na przyszły rok to punkt wyjścia do dyskusji z partnerami społecznymi. Liczę, że uda nam się osiągnąć dobry kompromis – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

 Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi zapłacić pracownikowi czyli osobie pozostającej w stosunku pracy.

O propozycji rządu rozmawiać teraz będą partnerzy społeczni w Komisji Trójstronnej. Do połowy lipca Trójstronna Komisja ma przedstawić Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli Komisja nie dojdzie do porozumienia, to rząd do 15 września sam ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od propozycji minimalnego wynagrodzenia przedstawionej przez Radę Ministrów Komisji Trójstronnej do negocjacji.
 Więcej: LINK