PIT i CIT w Sejmie

Także podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowej propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pierwotny druk nr 1878) została zaprojektowana, aby uszczelnić systemu podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt ma zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. W projekcie znalazły się też m.in. rozwiązania dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT oraz podwyższenie o 100 proc. limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Przedstawicielem Komisji Finansów Publicznych był poseł Andrzej Szlachta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.