PIT, CIT i VAT w 2020 roku tylko na odrębny mikrorachunek podatnika

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek posługiwania się indywidualnym mikrorachunkiem do regulowania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków dochodowych i VAT.

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego własnie za jego pomocą. Jego numer zawsze będzie taki sam, nawet po zmianie adresu zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego lub nazwiska. Inne podatki, jak PCC, spadki, darowizny czy akcyza, będą wpłacane na dotychczasowych zasadach.

Rozliczenie podatkowe za pośrednictwem tego rachunku będzie dotyczyło nie tylko przedsiębiorców, ale i innych podatników, np. zatrudnionych na umowę o pracę, czy osiągających przychody z najmu. Zatem jeśli np. pracownik wykaże w zeznaniu rocznym (PIT-37) niedopłatę w podatku dochodowym, to będzie musiał wpłacić ją na osobisty mikrorachunek.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub odwiedzają właściwy urząd skarbowy. Wystarczy podać:

PESEL – w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niezarejestrowanych podatników VAT

NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT lub płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Więcej na: https://bit.ly/2S1dBts

Generator mikrorachunku: https://bit.ly/2M6Nqhw