Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 06/04/2020

Pismo strony społecznej RDS ws ingerencji w autonomię stron dialogu społecznego

Organizacje strony społecznej Rady Dialogu Społecznego wystosowały pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie wprowadzonej Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która narusza zasadę praworządności zawartą w art. 7 Konstytucji RP. Co więcej, jest brutalną ingerencją w autonomię stron dialogu społecznego - związków zawodowych i organizacji pracodawców, gwarantowaną przez ustawodawstwo krajowe, europejskie oraz międzynarodowe.

List do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

List do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018