Pilny apel SMEunited w sprawie złagodzenia podwyżek cen energii dla MŚP

27 września br. w Brukseli, Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie (SMEunited) wezwało ministrów ds. energii UE do przyjęcia działań zaproponowanych przez Komisję Europejską w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Ponadto Komisja powinna jak najszybciej przedstawić zrewidowane, kryzysowe ramy pomocy państwa, pozwalające państwom członkowskim na wdrożenie środków obniżających ceny dla MŚP. 

W czasie spotkania Prezes SMEunited Petri Salminen domagał się pilnego podjęcia działań ze strony polityków europejskich i krajowych mówiąc, że „coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw jest dotkniętych ekstremalnymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu, przez co muszą one wstrzymać lub ograniczyć swoją produkcję, albo przynosić straty”. Przyjęcie rozporządzenia Rady, którego dotyczy wniosek, zobowiązałoby państwa członkowskie do wykorzystania środków pochodzących z ograniczenia dochodów producentów energii elektrycznej, na wsparcie gospodarstw domowych i MŚP. Ponadto rozporządzenie pozwoliłoby państwom członkowskim na wprowadzenie limitów cen energii dla MŚP na rynku detalicznym, co pomogłoby im przetrwać obecny kryzys. 

SMEunited wzywa również Komisję Europejską do jak najszybszego uzgodnienia przedłużenia i rozszerzenia kryzysowych ram pomocy państwa, które muszą uczynić obniżki cen energii dla MŚP zgodnymi z zasadami pomocy państwa.

Wreszcie SMEunited, wraz z organizacjami członkowskimi, domaga się, aby rządy krajowe natychmiast wdrożyły interwencje kryzysowe przedstawione w rozporządzeniu Rady, aby zapewnić przetrwanie tym MŚP, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu energetycznego.

Artykuł SMEunited