Pierwsze spotkanie regionalne w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, Łódź