Pieniądze na badania znów w zasięgu ręki

W listopadzie ruszają kolejne nabory wniosków w ramach działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które przewiduje wsparcie działalności badawczo-rozwojowej. Od 2 listopada 2009 roku aplikować mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Osobny konkurs dla dużych firm ruszy 16 listopada 2009 roku Budżet każdego z konkursów przekracza 280 mln zł.

W tym roku w działaniu 1.4-4.1 PO IG – Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac – przewidziano dwie rundy aplikacyjne. W trwającej do 30 kwietnia tego roku pierwszej rundzie złożono 411 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 1,4 mld złotych. Dofinansowanie na ponad 720 mln zł przyznano ostatecznie 206 projektom, czyli połowie wniosków.

– W uruchomionym właśnie w listopadzie naborze budżet dla małych i średnich firm wynosi ponad 280 mln złotych na cześć badawczą– mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Zespołu Badan i Rozwoju w PARP. – Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nabór został przewidziany do 30 listopada i sądzimy, że
wnioski będą przyjmowane do ostatniego dnia, mimo, że w ogłoszeniu mowa jest o możliwości wcześniejszego zamknięcia naboru, jeśli wartość  złożonych projektów przekroczy 120 % planowanego budżetu – dodaje.

Całość artykułu na stronie PARP: LINK