Partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego zwrócili się do premiera o włączenie do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) priorytetu „wzmocnienie dialogu społecznego”.

W nawiązaniu do debaty z ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w sprawie Krajowego Programu Odbudowy i wniosku sformułowanego przez wszystkich partnerów społecznych o włączenie do Programu priorytetu „Wzmocnienie dialogu społecznego”, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego wniosku.
Jak wskazano w trakcie dyskusji:
– projekt KPO z lutego 2021 roku w niepełny sposób zaadresował zalecenie Rady dotyczące dialogu społecznego dotyczące zapewnienia skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, a jednocześnie w KPO nie przewidziano żadnych działań w tym zakresie,
– dialog społeczny powinien być traktowany jako gwarancja doskonalenia systemu zarządzania publicznego, przy wzmocnieniu roli i znaczenia partnerów społecznych, tak jak w większości krajów UE. Reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych wielokrotnie wykazywały jak ważne jest włączenie ich organizacji w debatę o kierunkach rozwoju polityki publicznej oraz w proces stanowienia prawa.

wspólne wystąpienie reprezentatywnych organizacji Pobierz