Parkiet: Commercial Union lobbował jako Lewiatan?

„Udział przedstawiciela największego towarzystwa emerytalnego w pracach nad projektem ustawy, która ma zmniejszyć opłaty pobierane przez fundusze emerytalne, wzbudził spore kontrowersje.” – czytamy w Parkiecie.


„Powszechne Towarzystwo Emerytalne Commercial Union potajemnie lobbowało w sprawie ustawy mającej obniżyć opłaty pobierane przez OFE. Tak przynajmniej wynika z dokumentu, który resort pracy wysłał: partnerom społecznym, Julii Piterze, pełnomocnicze rządu ds. walki z korupcją oraz Stanisławowi Kluzie, szefowi KNF. Jak dowiedział się „Parkiet”, chodzi o Pawła Pytla, wiceprezesa zarządu CU PTE.”

„Właśnie dostałem to pismo i rozsyłam je do członków zespołu. To dziwna sytuacja, nigdy chyba nikt nie podszył się pod eksperta, a takie są zarzuty. Ministerstwo oczekuje, że wyjaśnię to podczas spotkania zespołu 27 marca – mówi Jan Klimek, szef zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej i wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego.”

„Do zajścia doszło na ostatnim posiedzeniu zespołu działającego w ramach Komisji Trójstronnej. To zamknięte spotkanie dla partnerów społecznych, na które jednak mogą oni zgłaszać swoich ekspertów. W imieniu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan występowała członkini zespołu Małgorzata Rusewicz oraz nieznany dotychczas partnerom Pytel. Ich prezentacja miała na celu przekonanie partnerów, że opłaty pobierane przez towarzystwa emerytalne w Polsce są najniższe spośród wszystkich państw, które mają podobne systemy.”


„W sprawie ustawy o opłatach Commercial Union jest najbardziej aktywnym PTE, bo zarządza największym funduszem i może dużo stracić. PTE CU zarejestrowało się zgodnie z ustawą lobbingową, co było precedensem w historii prac nad ustawami z zakresu polityki społecznej. Pytel znalazł się na liście lobbystów. Ale nie ogłosił tego przed wystąpieniem. Jakie mogą być skutki tej decyzji?”

Więcej: Parkiet
19.03.2009
Aleksandra Kurowska
PARKIET