Paragony fiskalne nie powinny być zbyt długo przechowywane

Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie ocenia inicjatywę Ministerstwa Finansów, przedłużenia na kolejny rok (do 2012 roku) okresu obowiązywania przepisu przejściowego skracającego z pięciu do lat dwóch – czas przechowywania paragonów fiskalnych.

Zdjęcie z przedsiębiorców niektórych obowiązków informacyjnych, które powstają przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jest zdaniem ZRP, istotne dla sprawniejszego funkcjonowania firm. W związku z tym już w lutym 2011 roku, podczas prac w Ministerstwie Gospodarki nad pakietem ograniczającym takie obowiązki, Związek Rzemiosła wysunął propozycję 2-letniego okresu przechowywania kopii wydruków z kas fiskalnych.

Wydłużanie okresu przechowywania paragonów jest niczym nieuzasadnione, a dla przedsiębiorcy stanowi tylko kłopot. Problem archiwizacji dotyczy w zasadzie wyłącznie paragonów fiskalnych dokumentujących indywidualną sprzedaż a paragon po okresie 2 lat przestaje być czytelny. Dobowe raporty pozostają w pamięci kasy i zawsze istnieje możliwość ponownego ich wydrukowania, łącznie z raportem miesięcznym.

ZRP poparł inicjatywę MF, wnosząc jednocześnie o wprowadzenie w przepisach zasady 2-letniego okresu archiwizacji paragonów albo co najmniej wydłużenie okresu przejściowego obowiązywania proponowanego przepisu do lat trzech (do roku 2014).

Więcej informacji w załączniku.