PAP: Program Energia+

13 stycznia odbyła się I konwencja krajowa Porozumienie, podczas której Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przedstawiła m.in. założenia programu Energia+.

Rządowy program Energia+ ma przede wszystkim pomóc w zmniejszeniu kosztów energii, z czego skorzystać mają wszyscy Polacy. Pierwszymi odbiorcami programu będą rodziny, przedsiębiorcy oraz samorządy. To własnie przedsiębiorcy – jak powiedziała minister Emilewicz – w pierwszej kolejności odczuwają koszty energii elektrycznej, więc dla nich ministerstwo stara się stworzyć warunki dobrego rozwoju.

Założeniem programu jest między innymi upowszechnianie nowoczesnych technologii, jak mikroelektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Ministerstwo planuje, że w pierwszym roku uda się dokonać montażu instalacji na zieloną energię o łącznej mocy 200 megawatów. Drugi pomysł to udział odbiorców energii także w jej produkcji, czyli przykładowo przedsiębiorcy wytwarzaliby energię na własny użytek, a jej nadmiar przekazywali do sieci w zamian za rekompensatę.

Program ma zostać wdrożony już w 2019 r. Ministerstwo spodziewa się, że pierwsze oszczędności na rachunkach za energię uczestnicy programu odczują jeszcze w tym roku.

Źródło: PAP