Państwowe dopłaty do mieszkań pod lupą ZRP

Eksperci Związku Rzemiosła Polskiego przyjrzeli się nowemu programowi państwowych dopłat do mieszkań „Mieszkanie dla Młodych”, który zastąpi dotychczasowy – „Rodzina na swoim”. Uwagi ZRP zostały przekazane do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ze względu na niższą dopłatę -10 proc( wartości mieszkania)., która zastąpi poprzednią 50 proc. odsetek zwracanych przez Pastwo przez 8 lat widać wyraźnie oszczędności budżetowe. W związku z tym nie ma potrzeby ograniczania dopłat wyłącznie do zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, eliminując transakcje z rynku wtórnego, tak jak było to w poprzednim programie.

Alternatywna możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym zwiększa podaż mieszkań, a w konsekwencji zmusza sprzedawców do obniżenia cen. Wspomniane ograniczenie spowoduje również zmniejszenie ilości zamówień dla  rynku usług remontowo-budowlanych, wykonywanych przez rzemieślnicze firmy budowlane, w dużej mierze zajmujących się remontami mieszkań z rynku wtórnego.

Zdaniem ekspertów ZRP nie powinno być też granicy wiekowej w proponowanym programie. Jedynym kryterium w uzyskaniu pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania powinien być wyłącznie warunek jednorazowego korzystania z jakiegokolwiek wsparcia ze strony państw na ten cel i ewentualnie wysokość dochodów potencjalnego beneficjenta, ustalonych na realnym poziomie. Dodatkowo, należałoby rozważyć objęcie tym programem jednoosobowych gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty na mieszkania w latach 2007-2010, nadal je spłacają i jako jedyne nie otrzymały wsparcia od państwa.

ZRP sprzeciwia się także likwidacja ulgi w VAT na ponoszone wydatki remontowe mieszkań, rekompensujące wzrost stawki VAT na materiały budowlane, która w przeciwieństwie do założeń programu obejmuje, bez ograniczeń, wszystkie osoby podejmujące się remontu, czy budowy mieszkania lub domu.

Więcej informacji w załączniku