Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 05/03/2010

Pakiet klimatyczny, emerytury i uzdrawianie finansów publicznych

Ostatnie, lutowe posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych poświęcono trzem istotnym kwestiom: zmianom klimatycznym po szczycie w Kopenhadze, planowi rozwoju i konsolidacji finansów do 2011 roku oraz reformie systemu emerytur mundurowych i rolniczych.

 

W obradach, którym przewodniczył wicepremier Waldemar Pawlak uczestniczyli: Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, Rafał Baniak, wiceminister gospodarki, Ludwik Kotecki, wiceminister finansów, Czesław Piątas, wiceminister obrony narodowej oraz partnerzy społeczni ze strony pracodawców i związków zawodowych.

 

Jak przewidywano, w Kopenhadze nie doszło do porozumienia w sprawie pakietu klimatycznego. Padła natomiast propozycja nieodpłatnego przydziału emisji dla nowszych technologii. Ministerstwo gospodarki nawiązało współpracę z Międzynarodową Agencją Energii w celu opracowania raportu o potencjale redukcji energii. W obszarze klimatycznym zarówno pracodawcy jak i związkowcy dostrzegli obawę, że unijne rozwiązania w dziedzinie ochrony klimatu mogą uderzyć w konkurencyjność polskich firm.

 

Partnerzy społeczni nie znaleźli konsensusu, co do kwestii rządowych propozycji zmian w emeryturach służb mundurowych. Projekt zakłada gwarancję zachowania praw nabytych, co oznacza, że będą obowiązywały również osoby rozpoczynające pracę w momencie wejścia ustawy w życie.

 

Ministerstwo Finansów zaprezentowało Plan Rozwoju Konsolidacji Finansów, który przewiduje podjęcie działań koniecznych do uporządkowania i uzdrowienia finansów publicznych w sposób niezagrażający rozwojowi gospodarczemu. Co istotne plan ma zmniejszyć nadmierny deficyt budżetu. Działania będą zmierzały w kierunku usprawnienia funkcjonowania administracji i zwiększenia udziału sektora mediów elektronicznych tworzących usługi i treści cyfrowe w PKB.

 

Rządowa propozycja nie spotkała się jednak z aprobatą związków zawodowych, które uznały ją za zbyt ogólnikową i mało konkretną. Od resortu oczekują dokumentu bardziej szczegółowego w określonej krótkiej czasoprzestrzeni.

 

Opinie strony pracodawców są podzielone.
Związek Rzemiosła Polskiego i większość organizacji pracodawców generalnie zgadza się z kierunkami i zasadami dokumentu. Zarzucają mu jednak nadmierną ogólnikowość. Związek szczególnie zainteresował dział związany z rozwojem szkolnictwa zawodowego dostosowanego do wymogów rynku. Natomiast KPP uważa, że szczegółowe rozwiązania nie dają szans na zrealizowanie oczekiwań. Dlatego ich zdaniem dokument jako całość jest trudny do zaakceptowania.

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018