Oświadczenie Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP

W związku z nieprawdziwymi informacjami, Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP w Warszawie wydało specjalne oświadczenie w sprawie możliwego zastosowania soli wypadowej w zakładach piekarskich.

Stowarzyszenie w imieniu polskich piekarzy rzemieślników oświadcza, iż zgodnie z atestem producenta, otrzymywanym przy zakupie soli przez zakłady rzemieślnicze, stosowana do produkcji była sól spożywcza. Atest posiadający informacje m.in. nt. okresu ważności, daty produkcji czy warunków przechowywania soli, jak również zawierający jej specyfikację, określa, iż jest to środek spożywczy dozwolony do stosowania w przetwórstwie żywności.

W oświadczeniu czytamy, że w interesie, w szczególności małych i średnich rzemieślniczych zakładów piekarskich jest zaoferowanie konsumentom wysokiej jakości pieczywa pełnego odżywczych wartości.

Z informacji podanych przez Państwowy Inspektorat sanitarny w Poznaniu wynika, że próbki soli pobrane do badań nie wykazują odchyleń od normy, tym samym wyroby pochodzące z zakładów, które padły ofiarą oszustwa, są bezpieczne dla zdrowia konsumentów.