Opinia ZRP odnośnie dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

Związek Rzemiosła Przesłał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opinię dotyczącą udzielania pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach „regionalnych programów operacyjnych”. Związek uważa, że zawarte w projekcie treści nie odpowiadają tytułowi rozporządzenia, co może wprowadzać w błąd potencjalnych beneficjentów pomocy ukierunkowanej na małych średnich przedsiębiorców.

Związek zwraca również uwagę na „uzasadnienie”, w którym twórcy projektu dokonali przepisania poszczególnych paragrafów bez komentarza czy nawet przytoczenia przepisów unijnych, które przywoływane są w treści rozporządzenia. Rozumiemy, że projekt „opiera się na schematach już stosowanych przy udzielaniu pomocy publicznej w ramach „regionalnych programów operacyjnych”, ale to nie oznacza, że przepisy prawne mają być zredagowane w wyłącznie w formie odnośników do innych przepisów, w tym unijnych.

Szczegóły w załączniku.