Opinia ZRP do wniosku o przedłużenie ceł antydumpingowych na import obuwia

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Gospodarki opinię dotyczącą przedłużenia ceł antydumpingowych na import obuwia skórzanego z Chin, Wietnamu oraz Makao. W piśmie Związek Rzemiosła Polskiego w pełni popiera przedłużenie obowiązujących ceł.

 

ZRP uważa, że przepisy o ochronie rynku polskiego przed napływem towarów po cenach dumpingowych i nieuczciwą konkurencją zagraniczną nie są skuteczne i powodują już od wielu lat likwidację większości małych firm produkujących obuwie.

 

W opinii Związku otwarcie rynku w ramach handlu światowego nadal stanowi zagrożenie dla bytu nielicznych pozostałych większych polskich firm branży obuwniczej oraz pracujących często w kooperacji z nimi mniejszych przedsiębiorstw. Firmy te w czasie kryzysu borykają się nie tylko z ograniczonym popytem, ale również z konkurencją, często nieuczciwą, która negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie oraz rozwój.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.