Opinia WRDS w Gdańsku w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przesłała do przewodniczącej RDS minister Elżbiety Rafalskiej opinię dotyczącą problemów związanych z systemem wynagradzania nauczycieli.

 

Według WRDS wynagrodzeń nauczycieli nie można sytuować na poziomie wynagrodzeń średnich, ponieważ kwalifikacje niezbędne do pracy w tym zawodzie są znacznie wyższe niż przeciętne. Poza tym projekt budżetu państwa na rok 2018 zakładał 5,1% wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Natomiast wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od maja skutkował średniorocznym wzrostem o 3,3 %. To powoduje dalsze pogorszenie relacji płac nauczycielskich w stosunku do wysokości w gospodarce narodowej. Poza tym planowana zmiana wypłat „z góry” na „z dołu” w skali rocznej pozbawi nauczycieli jednomiesięcznej pensji. 

 

W stanowisku pojawił się też argument, że w wyniku reformy nauczyciele zostali znacznie obciążeni dodatkowymi pracami dostosowania dokumentacji szkolnej do zmian programowych i strukturalnych. W związku z tym oczekuję się od nauczycieli podwyższania kwalifikacji  poprzez uczestnictwo w odpłatnych formach doskonalenia. Dlatego pomorska WRDS uważa za zasadne pilne podjęcie rozmów w celu wypracowania doraźnych rozwiązań poprawiających sytuację materialną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

 

Treść stanowiska: