Onet.pl: Przez brak ustawy o kwalifikacjach możemy stracić 400 milionów euro z Unii

Istnieje obawa, że projekt założeń do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji może nie wejść w życie w tym roku. Ponownie bowiem spadł z posiedzenia rządu. A to z kolei może pociągnąć za sobą stratę 1,5 mld złotych z budżetu Unii.

Polska deklarowała wcześniej, że ustawa będzie przyjęta do połowy roku tak, żeby mogła zacząć obowiązywać najpóźniej od końca 2015 roku. W przypadku braku tego dokumentu Unia może zabrać albo zawiesić dostęp do 400 milionów euro, które miały być przeznaczone na dofinansowanie kształcenia osób dorosłych – czytamy na portalu. Nowelizacja miała uregulować zasady kształcenia, dostosowując ramy kwalifikacji do standardów unijnych. Uzyskany certyfikat byłby respektowany w całej Unii Europejskiej.

Przyczyną są wątpliwości ministerstwa Finansów, które uważa, że nowe przepisy spowodują znacznie obciążenie administracyjne, które nie przełoży się na podniesienie kwalifikacji społeczeństwa. Obawia się także zwiększenia ilości przedsiębiorstw zajmujących się szkoleniami. Ludzie natomiast będą zainteresowani jedynie zdobywaniem kolejnych certyfikatów, co niekoniecznie przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji..
Więcej; LINK