Onet.pl: Kongres Pracodawców wskaże drogę przyspieszenia naszej gospodarki?

„Blisko 3 tysiące uczestników, wśród nich przedstawicieli rządu i parlamentu, weźmie udział w pierwszym Kongresie Pracodawców, który odbędzie się w Warszawie. Organizatorzy Kongresu zapowiadają, że chcą przedstawić rządzącym i opinii publicznej sposoby na przyspieszenie rozwoju Polski.” – informuje portal Onet.pl
„Najważniejszy jest dialog społeczny – mówi szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Henryka Bochniarz. Podkreśla, że bez partnerskiego dialogu między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi nie uda się rozwiązać najważniejszych problemów gospodarczych.”

”Andrzej Malinowski z Konfederacji Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że prawo powinno być stanowione i egzekwowane w taki sposób, by było ono użyteczne dla pracodawców. Dodaje, że tylko wówczas będzie można mówić o realizacji hasła – Państwo Przyjazne Pracodawcom.”

„Z kolei Jerzy Bartnik ze Związku Rzemiosła Polskiego wskazał na konieczność przygotowania kadr dla gospodarki, gdyż przedsiębiorcy cierpią na brak wykwalifikowanych pracowników. W tym celu konieczne jest dostosowanie szkolnictwa do wymagań rynku tak, by ludzie poszukujący zatrudnienia mieli odpowiednie kwalifikacje – zaznaczył szef ZRP.”

”Organizatorami Kongresu są również Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Amerykańska Izba Handlowa. Przedstawiciele tych organizacji zwrócą uwagę na to, jak ważny dla rozwoju gospodarczego jest system podatkowy, rozwijanie infrastruktury i budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.”