Ogólnopolski cykl:Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?

15 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski cykl seminariów „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”. Organizatorami przedsięwzięcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza i Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, działający przy Związku Banków Polskich.

Celem cyklu seminariów jest informowanie na temat instrumentów wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego. Od 15 kwietnia do końca czerwca w całej Polsce odbędzie się 16 spotkań, na których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje w innowacyjną działalność gospodarczą. Podczas seminariów będzie można też uzyskać informacje i odpowiedzi na takie pytania jak:
• Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?
• Gdzie i kiedy ubiegać się o ostatnie unijne dotacje dla firm?
• Gdzie i jak można otrzymać unijne kredyty i bezpłatne gwarancje?
• Gdzie i jak sfinansować działalność nowopowstałego biznesu?
• Jak zarządzać ryzykiem w działalności gospodarczej?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Szczegóły: http://www.zbp.pl/wsparciebiznesu.
Informacje dotyczące kampanii udzielane są pod adresem: kpkcip@zbp.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński oraz Komisja Europejska.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.