Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP”.

Rozporządzenie REACH dotyczy obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nakłada nowe obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach – np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.).

Nowe obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Seminarium odbędzie się 23 kwietnia w Warszawie.
Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Więcej: LINK