Ogólnopolska Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym

Pielgrzymka odbyła się w dniu 21 września 2008 roku, w ramach obchodów Jubileuszu 75-lecia Związku Rzemiosła Polskiego. Organizatorami Pielgrzymki byli: Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Cech Rzemiosł Różnych w Koninie.

W Pielgrzymce wzięło udział ok. 3 tysięcy rzemieślników, członków ich rodzin oraz pracowników organizacji rzemieślniczych z całej Polski. Uroczystą oprawę uroczystości nadał również udział ponad 40 pocztów sztandarowych.

Uroczystościom przewodził oraz Mszę Świętą koncelebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek w asyście Przełożonego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym, Księdza Wojciecha Sokołowskiego oraz Kustosza Honorowego Sanktuarium, księdza Eugeniusza Makulskiego i przybyłych z pielgrzymami kapłanów.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik podziękował zebranemu duchowieństwu za uroczystą koncelebrację Pielgrzymki, a zebranym przedstawicielom środowiska rzemieślniczego za aktywny udział i modlitwy o pomyślność dla całego środowiska rzemieślniczego.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy Pielgrzymki mieli okazję zwiedzić Sanktuarium.

W załączniku zdjęcia z uroczystości.