Seminarium OMRT nt. zastosowania rekomendacji technicznych

W dniu 27 września odbyło się seminarium Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, dotyczące praktycznego zastosowania rekomendacji technicznych OMRT oraz ich wpływu na rentowność serwisu blacharsko-lakierniczego.

12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko-lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych. Serwisy blacharsko-lakiernicze powoli rozpoczynają wdrażanie tych rekomendacji w swojej pracy i kalkulacjach szkód. Zgodnie z przewidywaniami, działania te napotykają jednak na opór ze strony większości towarzystw ubezpieczeniowych. Celem seminarium było dokładne omówienie rekomendacji technicznych OMRT.

Program obejmował:

1. Technologiczne i organizacyjne podstawy rekomendacji OMRT
2. Jak zastosować rekomendacji OMRT w programach kalkulacyjnych – porady praktyczne
3. My już wdrażamy – case study serwisu, który stosuje już w kosztorysach rekomendacje OMRT
4. Indywidualny wskaźnik odchylenia tzw. kodu 51 dla każdego serwisu. Jak to zrobić? –
5. Jak obronić zastosowanie rekomendacji OMRT i indywidualnego kodu 51 w kosztorysach – droga prawna .
6. Dyskusja z udziałem członków OMRT, towarzystw ubezpieczeniowych i uczestników seminarium