Ogólnopolska konferencja na temat szkolnictwa zawodowego

W Lublinie 14 września 2012 roku odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego = rozwijanie współpracy z pracodawcami”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Sekretarz Stanu MEN Tadeusz Sławecki oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych (także z województw ościennych), lubelski kurator oświaty, wojewódzki komendant OHP, przedstawiciele MEN, szkół i jednostek samorządowych odpowiadający za funkcjonowanie systemu oświaty oraz przedstawiciele izb i cechów rzemieślniczych z całej Polski.

Gości powitali Teresa Kazimierska Wicedyrektor KOWEZiU wraz Zbigniewem Marchwiakiem Prezesem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Następnie głos zabrał minister Sławecki, który przedstawił podstawowe kwestie związane z modernizacją systemu edukacji zawodowej i wprowadzeniem ośmiu aktów wykonawczych przygotowanych do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Podkreślił również ważną rolę organizacji rzemiosła we wdrażaniu wspomnianych zmian. Jerzy Bartnik Prezes ZRP przedstawił historię ewolucji stanowiska MEN (od likwidacji egzaminów prowadzonych przez izby rzemieślnicze po wzmocnienie ich znaczenia na rynku pracy), stanowisko organizacji rzemiosła na temat tempa wdrażanych zmian, a także podkreśli rolę dialogu, którego efektem jest między innymi lubelska konferencja.

Drugą część konferencji, którą  poprowadziła Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Jolanta Kosakowska podzielono na dwa panele tematyczne: organizacja kształcenia zawodowego w niepublicznej szkole rzemieślniczej oraz działania organizacji rzemiosła na rzecz promocji kształcenia oraz wspierania młodzieży uczącej się nauki zawodu u rzemieślników.

Warto podkreślić, że zgodnie z zapowiedzią ministra Sławeckiego w dniu konferencji podpisano i ogłoszono (na stronie internetowej MEN) treść rozporządzenia ws. egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Szczegółowa relacja z konferencji w załączniku

List od Marszałka Województwa Lubelskiego