Wizyta delegacji z Czech i konferencja o flexicurity

Związek Rzemiosła Polskiego gościł w dniach 11-14 września 2012 roku przedstawicieli Stowarzyszenia Małych, Średnich Przedsiębiorstw i Rzemiosła Republiki Czeskiej (AMSP CS). Celem spotkania było przybliżenie organizacji z Czech naszych doświadczeń związanych z wdrażaniem w Polsce modelu flexicurity.

ZRP uczestniczy jako partner w realizacji projektu ponadnarodowego „Wdrażanie mechanizmów flexicurity w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), z uwzględnieniem warunków działalności w Republice Czeskiej, przy wykorzystaniu współpracy międzynarodowej.

Celem projektu jest wdrożenie modelu flexicurity w specyficznych uwarunkowaniach Republiki Czeskiej na bazie zagranicznych doświadczeń w zakresie rozwiązań aktywnej polityki zatrudnienia, koncentrując się przede wszystkim na zagrożonej grupie osób w wieku powyżej 50 lat, matek z małymi dziećmi do 15 roku życia oraz na grupie docelowej przedsiębiorców z sektora MŚP. Projekt zakłada także przygotowanie rekomendacji legislacyjnych dla Republiki Czeskiej oraz UE w odniesieniu do wskazanego problemu.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Małych, Średnich Przedsiębiorstw i Rzemiosła Republiki Czeskiej (AMSP CS), które w trakcie realizacji programu w czasie wizyty w Polsce reprezentowali Eva Svobodova – dyrektor generalny, Jakub Skaba – specjalista ds. MŚP i Tibor Lechman – kierownik projektu flexicurity. W skład delegacji czeskiej dodatkowo wchodzili Mirosław Solc – prezes Zarządu i Aneta Langrova kierownik projektu reprezentujący firmę CAPA a.s., działającą w dziedzinie zarządzania, doradztwa personalnego i szkoleń kadr zarządzających. Ze strony Związku przebieg wizyty koordynował dyrektor Norbert Pruszanowski, a nadzorował dyrektor generalny Maciej Prószyński, który przyjął czeską delegację w siedzibie Związku i uczestniczył w seminarium w pierwszym dniu programu.

Program wizyty delegacji czeskiej obejmował seminarium, które 11 września odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, spotkania w urzędach oraz z przedstawicielami podmiotów – uczestników dialogu społecznego, zorganizowane przez Zespół Funduszy Unijnych i Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej informacji w załączniku