Odpowiedzialny biznes-odpowiedzialny rozwój. Konferencja w ministerstwie rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest organizatorem konferencji  – „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, która odbędzie się 29 czerwca w siedzibie ministerstwa.

Podczas konferencji dyskutowane będą zagadnienia związane z należytą starannością (due diligence) oraz zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. 

Więcej: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/wydarzenia/

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o rejestrację poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na ww. stronie.