Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 19/06/2008

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na pismo ZRP

W odpowiedzi na pismo ZRP z dnia 6 maja 2008 Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej poinformował, że prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Prace są w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych.

Na podstawie nowego brzmienia § 11 powołanego rozporządzenia, możliwość udzielania pomocy publicznej zostanie przedłużona do dnia 31 grudnia 2008 r., z tym że utrzymany zostanie dotychczasowy termin realizacji zawartych umów nie później niż do 30 lipca 2010 r.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018