Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo ZRP ws. problemów z wysyłaniem elektronicznych sprawozdań finansowych

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał odpowiedź od Pana Leszka Skiby – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na pismo Związku w sprawie problemów jakie mają nasze organizacje z wdrożeniem  przygotowania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej i formacie udostępnionym w BIP oraz ich wysyłki elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym. ZRP postulował przesunięcie tych obowiązków dla jednostek mikro o co najmniej rok.

Niestety Ministerstwo odpowiedziało, że podejmuje wprawdzie starania o zwiększenie dostępności i funkcjonalności rozwiązań zapewniających ułatwienie wywiązania się tych obowiązków, nie planuje jednak wydłużenia terminu wdrożenia tych rozwiązań.  Potwierdzamy, że m.in. w wyniku interwencji ZRP poszerzono wykorzystanie podpisu zaufanego o możliwość wielokrotnego złożenia podpisu. Uruchomiono na platformie obywatel.gov.pl dodatkową usługę pn. „podpisz dokument elektronicznie- wykorzystaj podpis zaufany”, która pozwala złożyć podpisy przez wiele osób.

Więcej informacji  w załączonym piśmie MF: https://bit.ly/2HC4341