Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przypomina  mikroprzedsiębiorcom, którzy są płatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K?,  od 1 stycznia 2018 r. będą prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. 
 
Plik JPK_VAT należy przekazywać bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.
 
JPK_VAT pozwoli na ograniczenie liczby kontroli w firmach, zwiększenie uczciwej konkurencji na rynku i wyższe wpływy z VAT.
Więcej: LINK