Powstała Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Edukacji Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek- podaje resort.

 

Jak powiedziała minister Zalewska, ministerstwo chce korzystać z wiedzy i doświadczenia w zakresie szkolnictwa zawodowego prowadzących szkoły. -Jesteśmy gotowi wdrożyć każde rozwiązanie, które będzie zachęcać młodzież do nauki zawodu–dodała.
 
Rada będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Jej zadaniem będzie proponowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.
Więcej: LINK