Od 1 stycznia 2009 zwolnienie w CIT dochodów organizacji rzemiosła na działalność statutową

Po wielokrotnych interwencjach Związku Rzemiosła Polskiego, kierowanych m.in. do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz do posła Tomasza Głogowskiego – przedstawiciela wnioskodawców postulujących zmiany w ustawie, uchwalona została nowelizacja ustaw podatkowych, w której zwolnieniem w CIT objęto także organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

W dniu 24 listopada br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej art. 2 pkt 10) – w art. 17 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyznano zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych dochodów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w części przeznaczanej na cele statutowe.

Nowelizacja ta zniosła, utrzymującą się od wielu lat, merytorycznie nieuzasadnioną nierówność pomiędzy organizacjami pracodawców, posiadającymi prawo do zwolnienia, a organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła, które nie mogły korzystać z tej preferencji. Zwolnienie w CIT dochodów przeznaczanych na cele statutowe uzyskały równocześnie izby gospodarcze oraz spółdzielcze związki rewizyjne.

Przepis ten oznacza, że od 1 stycznia 2009 roku organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła będą miały prawo do zwolnienia od podatku dochodowego – w tej części dochodów, które spożytkują na cele statutowe. Zwolnieniu nie będą podlegać dochody przeznaczone na działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy jej prowadzenie przewiduje statut organizacji.

W załączeniu pismo do Tomasz Głogowskiego oraz odpowiedź, informująca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych