Wątpliwości związane z ustawą o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel w piśmie do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego odniósł się do uchwały w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, podjętej przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego. Według niego obawy o przejęcie przez „weterynarzy” badań wpływu żywności na ludzki organizm, w ramach przejęcia przez Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, są mocno przesadzone. W społeczeństwie rola weterynarza sprowadzana jest wyłącznie do zadań z zakresu ochrony zdrowia, ale w rzeczywistości ta grupa zawodowa pełni ważną funkcję w nadzorze nad żywnością. Zatem podważanie ich kompetencji w zakresie nadzoru nad żywnością jest niezrozumiałe i nie ma nic wspólnego z merytoryczną dyskusją o kształcie struktur urzędowej kontroli żywności.

 

Minister Rolnictwa zdecydowanie zaprzeczył również twierdzeniu, że w skutek przejęcia przez Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nowa Inspekcja będzie się zajmować badaniem wpływu żywności na organizm człowieka. Tego typu badania są przeprowadzane przez placówki naukowo-badawcze takie jak Państwowy Instytut Żywności i Żywienia czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Niepokojące jest również podnoszenie alarmu o mającym powstać „niebywałym chaosie organizacyjnym” w nadzorze nad żywnością. Prowadzi to do niekorzystnego postrzegania polskiej żywności za granicami Polski oraz do wykorzystania w walce z wysokiej jakości produktami dostarczanymi przez polskich producentów.

 

LIST: