Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle

7 listopada 2023 roku odbędzie się uroczysta gala „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle”. Podczas wydarzenia mistrzom szkolącym uczniów w rzemiośle – reprezentującym  izby rzemieślnicze z sieci Związku Rzemiosła Polskiego – wręczone zostaną Medale Komisji Edukacji Narodowej. Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki Medale są wyrazem uznania szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, zwłaszcza w segmencie kształcenia zawodowego. Dyrektorzy izb rzemieślniczych i szkoły rzemiosła uhonorowani zostaną listami  gratulacyjnymi. Jest to święto istotne dla całego środowiska, bowiem rzemieślnicy, eksperci z organizacji rzemiosła oraz szkoły rzemiosła mają olbrzymi wkład w rozwój dualnego kształcenia zawodowego w Polsce – prawie połowa absolwentów branżowej szkoły I stopnia to ich wychowankowie.

Wydarzenie „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle” jest zwieńczeniem działań, jakie Związek Rzemiosła Polskiego realizował jako zadanie publiczne w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego”.