Obchody Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych

W sobotę 16 lutego 2019 r. w Pałacu Chodkiewiczów miały miejsce obchody Jubileuszu 70-lecia warszawskiego Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych.

W imieniu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego list gratulacyjny odczytała Pani Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu ZRP Pan Jan Klimek i Pan Edward Tomasz Połaski, członkowie Cechu, zaproszeni przedstawiciele organizacji rzemiosła z różnych regionów Polski oraz przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Piotr Bartosiak (z-ca dyrektora departamentu strategii, kwalifikacji i kształcenia zawodowego), który udekorował Pana Piotra Borkowskiego (członek Zarządu Cechu) Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla rozwoju oświaty w Polsce. W trakcie uroczystości Pan Jan Klimek Z-ca Prezesa Zarządu ZRP wręczył także Złote Medale im. Jan Kilińskiego dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej.