O usługach rozwojowych w PARP

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 7 listopada odbędzie się spotkanie poświęcone zasadom funkcjonowania podmiotów świadczącym usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15. PARP zaprasza na ul. Pańską 81/83 w Warszawie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy przesyłać do dnia 5 listopada br. na adres e-mail: justyna_bednarz@parp.gov.pl.

Program w załączniku