O sytuacji oświaty i zmianach w systemie podatkowym na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

30 marca 2022 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie obyło się w posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku, przedstawiciele ZRP w Radzie Dialogu Społecznego oraz eksperci ds. oświaty zawodowej, funduszy unijnych oraz problematyki podatkowej. Podczas posiedzenia  omówiono następujące tematy:

– sytuacja oświaty i pracowników oświaty w świetle wdrażanych reform oraz konieczności włączenia dużych grup migrantów do systemu oświaty

– nowelizacja „Polskiego Ładu” w zakresie systemu podatkowego

– realizacja uchwały strony społecznej RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wdrażających dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów

Eksperci ZRP zwrócili uwagę na brak odniesienia w informacji strony rządowej dot. wdrażanych reform systemu oświaty do bardzo ważnej kwestii dot. kształcenia zawodowego, w tym kształcenia w systemie dualnym, podkreślając rolę rzemiosła i jego organizacji w tym systemie oraz przedstawili uwagi i postulaty środowiska rzemieślniczego do planowanych zmian w systemie podatkowym, postulując m.in. o pozostawienie bardzo ważnej dla zakładów rzemieślniczych formy opodatkowania tzw . karty podatkowej.