Prezydium Komisji:

Piotr Szczegot
Przewodniczący, Desygnacja Prezesa ZRP
Jerzy Gajdosz
Zastępca Przewodniczącego, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
Marek Tenczyński
Zastępca Przewodniczącego, Izba Rzemieślnicza w Opolu
Jerzy Grzesiak
Zastępca Przewodniczącego ,Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy
Maciej Sroka

Andrzej Maciuszek
Sekretarz, Izba Rzemieslnicza Wrocław

Skarbnik, Izba Rzemieślnicza Nowy Sącz
Członkowie Komisji:
Andrzej Lewkowicz, Białystok
Waldemar Pacud, Częstochowa
Stanisław Knap, Kraków
Zdzisław Smolibowski, Poznań
Jan Radecki, Warszawa
Piotr Jóskowski, Gdańsk
Ryszard Trębicki, Lublin
Edward Koper, Łódź
Ryszard Dela, Olsztyn
Czesław Kiernozek, Gdańsk
Stanisław Sagan, Lublin
Wiesław Adamiak, Łódź