Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

 

 

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Jerzy GRZESIAK – Przewodniczący
2. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Andrzej LEWKOWICZ – Z-ca Przewodniczącego
3. Izba Rzemieślnicza w Opolu Marek TENCZYŃSKI – Z-ca Przewodniczącego
4. Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Jan RADECKI
5. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Artur LEDWOŃ
6. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Tarnowie Zbigniew GODZISZ
7. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Tomasz WOJCIECHOWSKI
8. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Andrzej MACIUSZEK
9. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Waldemar PACUD
10. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu Szymon RUBIK
11. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Stanisław KNAP
12. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn Marek RAKOWSKI
13. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Zdzisław SMOLIBOWSKI

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 38 Zarzadu ZRP z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Budowlanych I Producentów Materiałów Budowlanych Związku