Posiłki do bezpośredniej konsumpcji z wyższym VAT

Minister finansów wydał interpretacje w sprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne

Zdaniem ministra posiłki sprzedawane przez różnego rodzajuplacówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą
korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.

Na sposób opodatkowania tych produktów nie ma zatem wpływu to, czy w świetle orzecznictwa TSUE ich sprzedaż na terytorium kraju będzie traktowana jako
świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Wynika to z faktu, że ustawodawca przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki posłużył się klasyfikacją statystyczną.

Treść interpretacji:
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24.06.2016 r. pdf

 

Ogólnopolska Komisja Branżowa Rzemiosł Spożywczych przy ZRP rozpoczyna działalność

Ogólnopolska Komisja Branżowa Rzemiosł Spożywczych stała się faktem. W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych, powołanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, Uchwałą Nr 4 z dnia 21 marca 2016 roku. To już 9 Ogólnokrajowa Komisja Branżowa powołana w ZRP.

Działania Komisji koncentrować się będą na integracji środowiska branży spożywczej, współpracy z ekspertami przy opracowywaniu opinii i wystąpień do organów rządowych i Parlamentu. Zgromadzeni przy komisji eksperci będą stanowić siłę wspierającą prace Prezydium. Dzisiejsza rzeczywistość stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Brak stabilności uregulowań prawnych, konieczność dostosowywania przepisów do dyrektyw unijnych, nowe instytucje wchodzące w miejsce już sprawdzonych, potrzeby rynku pracy i wiele innych. Wszystko to oznacza ogrom pracy dla członków nowopowołanej Komisji. W planach konferencje, spotkania z decydentami i wiele imprez promujących zawody rzemieślnicze.

Nadrzędnym celem tego Forum będzie umocnienie pozycji szeroko pojętych branż spożywczych, prezentowanie dobrych praktyk w zawodach rzemieślniczych oraz promocja nauki w zawodach piekarza, cukiernika, wędliniarza, kucharza, restauratora i fachowca sprzedawcy, a nie podawacza towaru.

Komisja będzie ściśle współpracować z zarządem Związku Rzemiosła Polskiego.. W jej skład wchodzą przedstawiciele regionalnych izb z terenu całej Polski. W tej chwili liczy 20 osób, na pierwsze spotkanie przyjechała połowa.

Rekrutacja członków do Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych jest wciąż otwarta. Zapraszamy do desygnowania przedstawicieli branży spożywczej z cechów, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorców, którzy chcieliby mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie rynku i prawa.

Już na pierwszym posiedzeniu dokonano wyboru ścisłego Prezydium, w skład którego weszli: Jacek Marcinkowski – przewodniczący, 3 wiceprzewodniczących: Grzegorz Pellowski, Marek Jurycki i Mieczysław Kucharski; Hieronim Jurga – sekretarz; Jerzy Wójcik – skarbik. Honorowym Doradcą Komisji został Bronisław Wesołowski.

Wstępnie określono kolejny termin spotkania komisji, które odbędzie się w trakcie ostatniego dnia targów Polagra Food, 29 września w Poznaniu. W trakcie kolejnego posiedzenia zostaną ustalone kierunki priorytetowych działań komisji. Do tego czasu wszyscy członkowie Komisji mają przesłać propozycje najważniejszych zagadnień, nad którymi Komisja pochyli się w pierwszej kolejności. Propozycje mają być kierowane na adres: Iwony Porczak, dyrektor zespołu prasowego, informacji i promocji porczak@zrp.pl – opiekuna Komisji z ramienia ZRP i Anny Jaworskiej-Metzner: jaworska@zrp.pl

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w pracach komisji.