Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

 

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY IMIĘ I NAZWISKO
1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Marek JURYCKI – Przewodniczący
2. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Jarosław KIBAŁO
3. Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Wrocław Radosław SPYCHAŁA
4. Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Robert MARCZAK
5. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Czesław KIERAT
6. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Tarnowie Stanisław BAŃBOR
7. Izba Rzemieślnicza w Opolu Anna DEC
8. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Andrzej STAWIARSKI
9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Leszek TRUSKOLAWSKI
10. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Maciej JÓŹWIAK
11. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Jerzy BUCZEK
12. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Zygmunt WYPYCH
13. Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP Sławomir MIELNIK
14. Ogólnopolski Cech Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy Poznań Jacek MARCINKOWSKI
15. Cech Rzemiosł Spożywczych Warszawa Dariusz WYPYCH
16. Cech Piekarzy i Cukierników Gdańsk Grzegorz PELLOWSKI
17. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn Jan NOWAK

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 4 Zarządu ZRP z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego oraz ustanowienia dla..