Izba Rzemieślnicza/Cech Imię i Nazwisko
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

15-950 BIAŁYSTOK

Wiesława KOZYRSKA
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

43-300 BIELSKO-BIAŁA

Jolanta CZAKON
Kujawsko-Pomorska Izba   Rzemiosła i Przedsiębiorczości

85-098 BYDGOSZCZ

Agnieszka ZAREMBA-KONOPA
Pomorska Izba Rzemieslnicza MŚP 80-831 GDAŃSK Marek CZYLKOWSKI
Izba Remieslnicza oraz MŚP

40-087 KATOWICE

Paweł DUDEK
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiebiorczości

31-008 KRAKÓW

Beata KLEPKA
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 20-111 LUBLIN Grażyna MAZIARZ
Izba Rzemieślnicza

90-950 ŁÓDŹ

Maciej ZAJĄC
Izba Rzemieslnicza w Nowym Sączu 33-300 NOWY SĄCZ Marzena SZKARADEK
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

10-029 OLSZTYN

Adam PRZYBYSZ
Izba Rzemieślnicza

45-061 OPOLE

Piotr STASZEWSKI
Wielkopolska Izba Rzemieslnicza

60-967 POZNAŃ

Robert GRZEMPOWSKI
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiebiorczości

26-600 RADOM

Tadeusz DUDA
Izba Rzemieślnicza

35-959 RZESZÓW

Dorota PIETRACHA
Izba Rzemiosła i Przedsiebiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

76-200 SŁUPSK

Marzena WOLSKA
Izba Rzemieslnicza oraz MŚP

33-100 TARNÓW

Katarzyna SZEPIELAK
Izba Rzemieslnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia

00-801 Warszawa

Monika WŁODARCZYK
Dolnośląska Izba Rzemiealnicza i Małej Przedsiębiorczości

50-061 WROCŁAW

Dorota KOGUT
Wojewódzki Cech Rzemiosł Fryzjersko-Kosmetycznych

80-831 GDAŃSK

Tadeusz DEGOWSKI
Związek Rzemiosła Polskiego Lucjan SZAJBEL
Związek Rzemiosła Polskiego Dorota STOPPEL
Związek Rzemiosła Polskiego

 

Joanna KUZAS-JAKUSZEWSKA
Związek Rzemiosła Polskiego

 

Jolanta KOSAKOWSKA