Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY/ZRP IMIĘ I NAZWISKO
1. Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie Dorota PIETRACHA -Przewodnicząca
2. Izba Rzemieślnicza w Łodzi Maciej ZAJĄC – Z-ca Przewodniczącego
3. Związek Rzemiosła Polskiego Joanna KUZAS-JAKUSZEWSKA – Z-ca Przewodniczącego
4. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu Ewa IBRON
5. Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Monika WŁODARCZYK
6. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Małgorzata DITRICH
7. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Tarnowie Magdalena ŚWIDERSKA
8. Cech Fryzjerów i Rzemiosł Różnych Warszawa Elwira WINKOWSKA 
9. Izba Rzemieślnicza w Opolu Agnieszka ZAMOJSKA
10. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsko-Białej Jolanta CZAKON
11. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu Aneta TYBURSKA
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Aneta GRACZYK
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Grzegorz WAŃCZYK
14. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Dorota SZAFRAN
15. Kujawsko-Pomorska Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Agnieszka ZAREMBA-KONOPA
16. Lubuska Izba Rzemieślnicza Gorzów Wlkp. Anna PODSIADŁA
17. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Beata KLEPKA
18. Wojewódzki Cech Rzemiosł Fryzjersko-Kosmetycznych w Gdańsku Wojciech KARWAT
19. Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP Marek CZYLKOWSKI
20. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Beata PAŁCZYŃSKA-CZOP
21. Związek Rzemiosła Polskiego Grzegorz KOZIOŁ
22. Związek Rzemiosła Polskiego Dorota STOPPEL
23. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Tomasz DRABA
24. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn Andrzej MATRACKI
25. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Agnieszka KUDYK

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 2 Zarządu ZRP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego