O budżecie państwa na rok 2024 i uprawnieniach młodocianych pracowników do ulgowych przejazdów komunikacją miejską

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 września 2023 r. omówiła projekt ustawy budżetowej na rok 2024 oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących  realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. W debacie udział wzięła ekspertka Związku Rzemiosła Polskiego – dr hab. Monika Bolek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Rada Dialogu Społecznego – strona społeczna,  podjęła także  uchwałę w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Wnioskodawcą był Związek Rzemiosła Polskiego. Zgłoszony problem omówił Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Przed głosowaniem podczas posiedzenia plenarnego Rady uzasadnienie do uchwały w imieniu Zespołu przedstawił ekspert ZRP, pan Janusz Borzyński.

Poniżej pełny tekst uchwały:

Uchwala-nr-125-strony-pracownikow-i-strony-pracodawcow-RDS-z-dnia-8-wrzesnia-2023-r.Pobierz