Konkurs Polski Inkubator Rzemiosła 2024 – webinarium informacyjne

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w konkursie Polski Inkubator Rzemiosła – edycja 2024.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 9 października 2023 r. o godz. 14:00.

Czas realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zadanie nr 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
1.1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych
1.2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła
1.3. Partnerstwa lokalne
Zadanie nr 2.  Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle
2.1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży
2.2. Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle
2.3. Materiały  promocyjne i edukacyjne
2.4. Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła
2.5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego

Szczegóły konkursu – regulamin oraz materiały pomocnicze przydatne do składania ofert znajdą Państwo pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/edycja-2024-pir/

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród cechów rzemieślniczych i składanie ofert w bieżącym naborze.

Narodowy Instytut Wolności zaprasza na na webinarium informacyjne o konkursie w dniu 12 września 2023 o godzinie 15.00 na platformie Clickmeetings:

https://niwcrso.clickmeeting.com/webinarium-informacyjne-rzadowy-program-polski-inkubator-rzemiosla-konkurs-edycja-2024.